martes, 12 de abril de 2016

John Gutmann, The Cry, 1939